Firma
Meno a priezvisko Vodič
Adresa
Spolucestujúci
Miesto výkonu Účel cesty
Miesto nástupu Čas nástupu
Miesto návratu Čas návratu
Organizačná štruktúra Ekonomický objekt
Spôsob dopravy
Evidenčné čislo vozidla Normospotreba PHM (v l/100 km) Palivo
Poznámka
Údaje pre zistenie nároku
Začiatok Odkiaľ Koniec Kam Štát Vzdialenosť Skupina EČV Príves
Náhrady
Typ výdavku Štát Suma Mena Jednotková cena PHM Poznámka